Sportfiske

sportfiske

Med sportfiske avses oftast den typ av fiske då man befinner sig långt ute till havs och fiskar med kastspö ifrån en båt. Man använder sig då av kraftigare kastspön med tjockare linor för att kunna dra upp tyngre fiskar. Det kan även vara flugfiske som bedrivs i olika typer av forsar, där man kastar ut en fiskelina till att dansa på vattenytan för att efterlikna insekter.

I andra sammanhang kan man låta en fiskelina löpa efter en eka. Denna lina efterliknar ett snabbt flyende byte som större fiskar kan simma i kapp och fånga. Det fiskedrag som man då använder sig av liknar starkt en småfisk som försöker fly undan ifrån ett rovdjur. Denna typ av sportfiske lämpar sig bäst i mindre sjöar och vattendrag där gäddor ofta lurar i vassen.

En särskild typ av sportfiske är när man metar med ett metspö ifrån en brygga. Man använder sig då av ett metspö med metrev och agnad krok. Under detta fiske får man oftast endast småfisk såsom abborre, sik och andra mindre fiskar. Även rudor och andra fiskar som livnär sig på dy kan fångas in genom att man metar.

Vad kännetecknar ett sportfiske?
Gemensamt för alla typer av sportfiske är att man oftast släpper tillbaka den infångade fisken i vattnet efter det att den har vägts. Man fiskar alltså inte för att få föda, utan för sportens skull. Det arrangeras många tävlingar inom sportfiske där det gäller att kunna fånga in det största bytet som har en väsentlig vikt. Dessa tävlingar kan vara av varierande storlek och det finns även mästerskap som arrangeras.

Var kan man handla redskap för sportfiske?
Idag finns det gott om butiker på nätet där man kan handla alla tillbehör för sportfisket. Det kan handla om alltifrån fiskespön till klädsel så att man är rätt utrustad när man ska utöva sitt sportfiske.